Hulp bij inzages

INzicht gaat op vraag mee naar de inzage van jouw examen. Wij kennen de vakfiches van de verschillende vakken en richtingen tot in de puntjes en weten hoe de vraagstellingen opgesteld mogen worden en hoe de evaluatie dient te verlopen. 

 


Wat kunnen wij doen tijdens een inzage?

  1. Tijdens een inzage geven wij extra uitleg bij de vragen over hoe je deze in de toekomst best studeert, hoe je de antwoorden moet noteren, waar je hiaten in de leerstof zitten en beantwoorden we al je vragen.

  2. Daarnaast bekijken we samen met de leerling waar de evaluatie niet correct is verlopen, beargumenteren waarom bepaalde antwoorden toch juist zijn indien ze verkeerd zijn gerekend en bekijken we of er geen onderdelen buiten de vakfiche zijn bevraagd. 

    Op deze manier hebben wij al meerdere studenten geholpen bij het begrijpen van de vraagstellingen én het aanpassen van de huidige score naar een correcte score. Dit resulteert regelmatig in het stijgen van het resultaat van het examen waarvoor een inzage was gepland (bv. 55% i.d.p.v. 47%) of het afleggen van een beter volgend examen. 

Garantie

Wij kunnen jammer genoeg niet garanderen dat een inzage met ons het beoogde resultaat bereikt. Juist is namelijk juist en het is nog altijd aan de leerling om de leerstof voldoende in te studeren en correct toe te passen. Als wij meegaan op inzage, is dan ook de voorwaarde dat deze garantie niet wordt toegepast.

Daarnaast kunnen wij ook niet garanderen dat er voor elke inzage een leerkracht vrij is. De inzageplekken zijn afhankelijk van vraag en aanbod.

Prijs

De basisprijs voor een inzage bedraagt 75 euro excl. btw. Dit omvat de inzage zelf, onze vervoerskosten en vervoerstijd.

De prijs is kan wel verschillen indien we voor een andere persoon op dezelfde dag een inzage gepland hebben. Hierdoor worden vervoerskosten etc. verdeeld waardoor de prijs per inzage daalt.

Je neemt dus best contact op met ons.